Báseň pro Sokoma

Sokom13 je seriózní firma

Ví to Helena Jana i Irma

Její program je dobrá práce

Úcta ke klientům a štace

Za zlatem a stříbrem a krásou

Ne za penězi nacpanou kasou

Sokom13 pracuje podniká

Ze sítí mamonu ale uniká

Dává lidem pěkné věci

A to není málo přeci

Každé radě sluchu dopřeje

Každému štěstí popřeje

Sokom13 prodává i nakupuje

Řekou obchodování pluje

Respektuje poctivé ceny

Nedělá hadry z měny

Je zárukou

Slušného zacházení

Je blízko

Kreativity nacházení

Vladimíru Brezinovi věnuje Milan Korál.

 

Korespondenční výkup zlata

Korespondenční zástavy zlata

www.zlatopostou.cz


ZLATÉ INFORMACE » Stříbro

Stříbrný svět

Stříbro Ag

Název tohoto ušlechtilého, drahého kovu se historicky odvozuje ze starogermánského slova ( gotský název SILBUR ), Latinský název Argentum znamená bílý.

Barva: stříbrobílá, časem černá a matní.

Průhlednost: opakní.

Lesk: kovový matný.

Lom: hákovitý.

Štěpnost: nevyskytuje se.

Tvrdost: 2,5 - 3 kujný.

Vryp: bílý, lesklý.

Hustota: 9,2 - 12,0

Index lomu: není.

Dvojlom: není.

Disperze: není.

Pleochroismus: není.

Luminiscence: Není.

Chemismus: příměsi: Zlato, Hg, Bi, Sb, Cu, As apod.

Zvláštní znaky: kujnost, elektrická vodivost.

Zušlechťování: přidáváním dalšich kovů se mění jeho vlastnosti.

Malá historie stříbra

Stříbro je jedním z nejstarších drahých kovů, které mělo v minulosti a má i v součastnosti velký význam. V minulosti bylo stříbro hlavně platidlem a velice často se používalo i ve šperkařství. V dnešní době se má široké uplatnění v moderních technologiích.

Stříbrné předměty jsou známé z hrobek chaldejských chrámů již ve 4. tisíciletí př.n.l., zajímavé ovšem je že se stříbrné předměty jen velmi výjmečně nalézali v hrobech egyptských faraonů. Na druhou stranu byly oblíbeny v Persii.

Nejstarší známé doly na těžbu stříbra byly v Řecku a Hispánii. Stříbro těžili také Kartáginci, Féničané a později také Římané. Těžilo se také na u nás ve střední Evropě později byly nalezeny starověké doly i v Jižní Americe.

Stříbru byla přsuzována velká moc a léčivá síla tzv. stříbrná voda. Bylo zjištěno, že stříbro ponořené do vody má antibakteriální účinky.

Účinek na tělo: tiší rozčílení a lítost, brání předčasnému stárnutí.

Starým měřítkem stříbra byl tzv. lot.